Firma a její historie

Vznik firmy

Firma Geodézie Svitavy vznikla 1.ledna 1993 z geodetického oddílu tehdejšího Střediska geodézie ve Svitavách (dnes Katastrální úřad). Impulsem byla privatizace části činností, které tehdejší Středisko geodézie provádělo. Do konce roku 1992, až na vyjímky, naše skupina prakticky zabezpečovala veškeré geodetické práce na tehdejším území okresu Svitavy.

Odborné znalosti zaměstnanců

Většina našich zaměstnanců pracovala na úseku evidence nemovitostí a má rozsáhlé zkušenosti jak s využíváním katastrálního operátu, tak i s operáty dřívějších evidencí, hlavně s návrhy přídělu.

Odborná způsobilost našich zaměstnanců vychází z absolvování VŠ nebo ŠS studií oboru geodézie a kartografie nebo SŠ oboru stavebnictví a dále z každoročních školení na odborných seminářích pořádaných ČÚZK a dalšími oborovými organizacemi. Nedílnou součástí vzdělání našich pracovníků jsou rovněž školení v používání měřické a výpočetní techniky, kterou pravidelně inovujeme a kalibrujeme.

 

 

Máte-li zájem o naše služby, stačí vyplnit nezávaznou poptávku