Měřická činnost Cena v Kč (včetně DPH)
Geometrický plán pro vyznačení obvodu budovy, oddělení pozemku
nebo zpřesnění hranice včetně souhlasného prohlášení dle vyhlášky 357/2013 Sb.
do 1 000 m2: 5 000-10 000 Kč
nad 1 000 m2: 10 000-15 000 Kč
Geometrický plán pro zřízení věcného břemene včetně vyhotovení registru VB do 200 m: 4 000-5 000 Kč
nad 200m: 2 000 Kč/100 m
Vytyčení hranice ze souřadnic DKM/KMD bez náležitostí dle vyhl. 357/2013 Sb. do 20ti bodů: 4 000-6 000 Kč
nad 20 bodů: 300 Kč/bod
Vytyčení hranice a vyhotovení vytyčovacího protokolu dle vyhl. 357/2013 Sb. do 200 m: 6 000-7 000 Kč
nad 200 m: 2 500 Kč/100m
Vytyčení staveb nebo terénních úprav malého rozsahu do 15 ti bodů: 4 000-6 000 Kč
Zaměření a dokumentace přípojky inženýrských sítí malého rozsahu do 200 m: 4 500-6 000 Kč
Zaměření polohopisu a výškopisu malého rozsahu do 5 000 m2: 5 000-7 000 Kč

 

Zde si můžete stáhnout aktuální ceník pro rok 2024: Formát PDF

 

 

Máte-li zájem o naše služby, stačí vyplnit nezávaznou poptávku