Ing. Martin Dědourek CSc. - Geodézie Svitavy
Ing. Martin Dědourek CSc. - Geodézie Svitavy
Objednávka
*
*
*
*
*
Typ práce:
Geometrický plán pro zápis do katastru nemovitostí:
Zaměření stavby / přístavby
Rozdělení parcel
Zřízení věcného břemene
Vytyčení vlastnické hranice
Jiná činnost
Práce v oblasti inženýrské geodézie:
Vytyčovací práce (rodinné domy, komunikace apod.)
Zaměření tras inženýrských sítí (voda, kanal, plyn apod.)
Zaměření polohopisu a výškopisu pro projekt
Zaměření skutečného provedení stavby (pro kolaudaci a další)
Jiná činnost
Další komentář:
Položky označené * musí být vyplněny
Po obdržení této nezávazné objednávky Vás budeme kontaktovat